A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Gespoten PUR

Wat

Soudafoam® SPF W2 is een 2-componenten polyurethaan hardschuimsysteem voor spray-applicatie. Het geslotencellige schuim geeft een prima hechting op allerlei ondergronden, zelfs bij lage temperaturen. Daarom kan het zowel in de zomer als in de winter gebruikt worden. Het systeem is (H)CFK-vrij en daarmee onschadelijk voor de ozonlaag (ODP=0). Naast thermische isolatie geeft het schuim ook een structurele versterking en zorgt het voor een water- en luchtdichte afwerking die wel waterdampdoorlatend (ademend) is.

Geschikt voor onder andere vloeren, muren en daken van residentiële en industriële gebouwen, opslagtanks, agrarische gebouwen, schepen en containers.

Specificatie eindproduct

Eigenschap Waarde Eenheid Methode
Dichtheid  35-45 kg/m³  EN 1602 
Druksterkte / drukweerstand @10% >200 kPa EN 826
Water absorptive <0,1 kg/m² EN 1609
Initiële warmtegeleidingscoëfficiënt @10°C 19-22 mW/m-k EN 12667
Gesloten cellen >90 % ISO 4590
Vervorming met 40 kPa drukbelasting @70°C - 168 uur <5 % EN 1605
Brandclassificatie * B2 - DIN 4102-1
  E - EN 1305-1
Dimensionele stabiliteit (lengte & breedte / dikte)     EN 1604 
-20°C  <2 / <0,5  
+70°C/90%RH  <6 / <2 %  

Bovengenoemde waardes zijn vastgesteld op typische productiemonsters en zijn geen verkoopspecificaties.

* De in dit document vermelde waardes voor brandgedrag zijn niet bedoeld om de gevaren van dit of ieder ander materiaal tijdens werkelijk branden te beoordelen.

Specificatie componenten

   A-component:
Soudafoam POLY SPF W2
B-component:
Soudafoam ISO SPF
Dichtheid @20°C kg/L 1,145 + 0,005  1,235 + 0,005 
Viscositeit @25°C mPa-s  + 300  + 200
Opslagtemperatuur °C 5-25 5-25
Mengverhouding      
Gewicht  100  108 + 1
Volume  100  100

Typische schuimgegevens bij handmix @5°C, 3000 RPM, mixen tot cream time (CT)

  Eenheid Waarde
 Reactiviteit    
  Gel time (GT)  s 11 + 2
  Tack-free time (TFT) s 13 + 2
  End-Of-Rise time (EOR) s 20 + 2
 Kerndensiteit Vrij geschuimd  kg/m³ 31 +

Gebruiksaanbevelingen

Opslag

Temperatuur 5°C - 25°C Hogere opslagtemperaturen zullen een snellere veroudering veroorzaken.
Condities Gesloten en droog De componenten zijn vochtgevoelig en moeten daarom goed afgesloten en droge omstandigheden worden opgeslagen.

Machine-instellingen

Verwarming componenten in verpakking 35°C - 50°C Hogere temperaturen bevorderen een goede menging, maar zorgen ook voor een hogere reactiesnelheid.
Mengverhouding volume 1:1 Afwijking van de mengverhouding heeft een negatief effect op het eindproduct. De componenten in de vaten dienen 15°C – 25°C te zijn (bij voorkeur 20°C – 25°C) en de capaciteiten van de toevoerpompen moeten hoog genoeg zijn.
Drukinstelling >85 bar Om een zo perfect mogelijke menging te krijgen behoort de druk van zowel A- als B-component aan het pistool hoog genoeg te zijn. Rekening houdend met drukverlies (onder andere afhankelijk van de slangenlengte en type mengkamer), wordt geadviseerd de machinedrukken tijdens het spuiten boven de 75 bar te houden. Dit vereist een drukinstelling van >85 bar. Hogere druk = betere menging. Let op: hogere druk = snellere reactie.
Onderhoud - Goede menging van beide componenten in de juiste mengverhouding is essentieel voor de goede eigenschappen van het uiteindelijke schuim. Naast juiste mengverhouding, druk en temperatuur is een goed onderhoud van de machine onontbeerlijk, waarbij o.a. goed gecontroleerd moet worden of de mengkamer in orde is (slijtage).

Applicatiecondities

Omgevingstemperatuur 0°C - 35°C Bij voorkeur minimaal 5°C.  
Substraattemperatuur 0°C - 35°C Bij voorkeur minimaal 5°C. Een te lage of hoge temperatuur kan de hechting negatief beïnvloeden.
Temperatuur componenten 15°C - 25°C Te lage of te hoge componenttemperaturen kunnen een verkeerde mengverhouding tot gevolg hebben.
Substraat Droog en schoon Materialen als vet, olie, stof, los puin, water en ijs kunnen de hechting negatief beïnvloeden. Moeilijk hechtende ondergronden zoals aluminium en staal behandelen met een primer of een coating. Een vochtige ondergrond zal blazen geven, een hoger percentage open cellen, een slechtere drukweerstand, mogelijke krimp en een slechtere hechting. Bij twijfelgevallen moet de hechting worden gecontroleerd op het substraat of op een vergelijkbaar monster.

Isolatielaag

Laagdikte Max. 40mm Grotere diktes moeten worden opgebouwd uit meerdere lagen. Wanneer een dikte van >100mm nodig is, wordt aangeraden een wachttijd tussen de lagen aan te houden van minimaal 20 min.
UV-Bescherming Coating Bij buitentoepassing het schuim beschermen tegen UV-straling door bijvoorbeeld een coating die waterafstotend, maar waterdampdoorlatend is. Regelmatige controle op beschadigingen wordt aangeraden.

Leveringsvorm

  Soudafoam POLY SPF W2 Soudafoam ISO SPF
Vat 225 kg 250 kg
IBC 1125 kg 1250 kg
Houdbaarheid (<25°C) 3 maanden 6 maanden

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik beschermende kleding voor het gehele lichaam tijdens alle werkzaamheden waarbij kans bestaat op contact met de vloeibare componenten. Beschermt u altijd tegen het inademen van dampen. Maak bij verwerking gebruik van een gezichtsmasker met overdruk onder toevoer van verse lucht van buiten de werkplek. Zorg bij verwerking in een binnenruimte voor genoeg ventilatie. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor verdere informatie over persoonlijke bescherming en bescherming van het milieu.
Het vertrek 24u laten ventileren en niet betreden zonder de juiste bescherming.

Donckersgevelvloer
Bouwheylen
Ecp
Gtfoam
Vlconstruct
Bd Bouw